Provozní řád loděniceJesenice - grafy

Provozní řád loděnice

Provozní řád loděnice

ilustrační fotografie
Loděnice a další související zařízení jsou majetkem JO TJ Lokomotiva Cheb a všichni členové jsou povinni o něj pečovat a chránit jej.

1. Do budovy loděnice mají přístup pouze členové oddílu. Rodinní příslušníci jen za jejich doprovodu, nebo v doprovodu správce.

2. Do areálu JO mají zákaz vstupu cizí lidé, vyjma přímých příbuzných členů v jejich doprovodu a přítomnosti.

3. Příslušníci jiných TJ mohou pobývat v areálu loděnice pouze se souhlasem předsedy oddílu (v jeho nepřítomnosti se souhlasem správce loděnice, nebo jeho zástupce).

4. V areálu loděnice je každý přítomný povinen dodržovat čistotu a pořádek. Správce loděnice je povinen upozorňovat na nedostatky, vyžadovat nápravu, v případě opakovaného porušení kázně navrhovat sankce(viz dodatek).

5. Parkování automobilů členů oddílu je povoleno na místech k tomu určených.

6 .Členům JO je povoleno stanování v areálu loděnice na místech dohodnutých se správcem loděnice.

7. Majetek a materiál JO uložený ve skladu a dalších prostorách je poskytován a zapůjčován členům výhradně se souhlasem správce loděnice.

8. Plováky, oplachtění a lodě se ukládají na místech tomu určených. Osobní věci se ukládají do uzamykatelných a podepsaných skříní (vyjma mokrých věcí).

9. Kancelář loděnice a malá klubovna jsou k dispozici vedení oddílu a rozhodčím. Pro další situace po dohodě se správcem.

10. V loděnici je zakázána veškerá manipulace s ohněm včetně kouření.

11. Členové JO odpovídají za to, že při odchodu je loděnice uzamčena, okna zabezpečena, zhasnuta světla a uzamčena vstupní brána. Zavřít vstupní bránu je každý povinen i při samostatné jízdě na vodě.

12. Při příjezdu a odjezdu je každý řidič povinen uzavřít vstupní bránu areálu.

13. V celém areálu je nutno dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Za bezpečnost přítomných dětí odpovídá ten, který je do areálu přivedl.

14. V celém areálu je volný pohyb psů povolen pouze za předpokladu, že to nebude omezovat ostatní členy. Majitel musí udržovat čistotu a pořádek po svém psu. Jinak vodítko!!!!!!


15. Pobyt rodinných příslušníků v areálu se řídí řádem loděnice. Za jeho dodržování zodpovídá konkrétní člen oddílu.

Dodatek: porušování řádu loděnice projednává a sankcionuje výbor JO.Opakované hrubé porušení řádu loděnice může být důvodem k vyloučení člena z jachetního oddílu.


Schváleno výborem JO dne 2.3.2015