Práva a povinnosti členůJesenice - grafy

Práva a povinnosti členů

Práva a povinnosti členů

ilustrační fotografie
Co smím a co musím?

PRÁVA:

1. Podílet se na práci oddílu a spolurozhodovat o jeho další činnosti.

2. Pohybovat se v areálu loděnice a využívat všechna jeho zařízení ke sportovní činnosti, jako i k rekreaci.

3. Využívat loděnici pro uskladnění plováků, lodí, plachet a osobních věcí, souvisejících s činností oddílu.

4. Využívat možností dílny k opravám plováků a lodí.

5. Využívat možnosti bezplatného startu na závodech pořádaných oddílem.

Přijetí nových členů se vždy provádí se zkušební dobou na 1 rok

Rozsah práv uvedených v bodech 2 a 3 může být při nižší aktivitě člena (z rozhodnutí výboru) více či méně omezen.V jednotlivých případech může být za určité období vybíráno skladné, případně rozhodnuto o vystěhování majetku a vrácení klíčů od loděnice.

POVINNOSTI:

1. Vždy do 30.4. každého roku splnit základní členské povinnosti (brigády,příspěvky, apod.).

2. Platit oddílové příspěvky.

3. Účastnit se činnosti oddílu podle zájmů,schopností a potřeb oddílu:

- aktivní závodní činností na vypsaných závodech

- sportovní činností na vlastním surfu (lodi)

- rozhodcovskou a trenérskou činností, prací ve výboru J.O.

- zajišťování konkrétní činnosti při závodech pořádaných oddílem

- brigádnickou činností při údržbě loděnice

- účastí na členských schůzích

- vedením skupiny mládeže, jejím rozvoji a motivování k závodní činnosti

- plněním dalších úkolů podle potřeby a pokynů výboru J.O.

4. Dodržovat provozní řád loděnice.

5. Chránit majetek oddílu a pečovat o něj.

6. V případě potřeby má správce nárok určit druh brigády jednotlivým členům s termínem splnění.

7. Brigádnickou činnost určuje vždy správceSchváleno výborem J.O. 10.2.2015
 

« zpět